Nhung su that khong the choi bo (phan 15)Những sự thật không thể chối bỏ (phần 15) 
- Người chồng, người cha tồi tệ