Những sự thật không thể chối bỏ (phần 2)


                                                Phần 2
  Hồ Chí Minh và vai trò trong công hàm 1958